boes.org barnets rettigheder
Børnekonventionen
 

Artikel 4   in Danish
Deltagerstaterne skal gennemføre al passende lovgivning samt administrative og andre forholdsregler til gennemførelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder. Med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal deltagerstaterne gennemføre sådanne forholdsregler, i videst muligt omfang inden for de ressourcer, der er ril rådighed, og hvor der er behov for det, inden for rammerne af internationalt samarbejde....

Børnekonventionen, 1-4
Børnekonventionen, 5-41
Børnekonventionen, 42-54

               
http://boes.org
børn rettigheder